เชียงใหม่ ดีไซน์วีค พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นรายได้ 350 ล้าน

วันที่ 2 – 10 ธันวาคม นี้ เชียงใหม่ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นเมืองแห่งศิลปะและการออกแบบ ส่งท้ายช่วงหน้าหนาวปลายปี พ.ศ. 2566 ภายในงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2566 หรือ Chiang Mai Design Week 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเหนือ

สำหรับงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นจากการจัดงาน TCDC Chiang Mai Design Week ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการเปิดเวทีแก่เหล่านักออกแบบสร้างสรรค์ในพื้นที่ออกมาแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2559 จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ และต่อยอดกลายเป็นเทศกาลหลักในการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 

โดยเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เข้าถึงโอกาสและนวัตกรรมในทดลองทำธุรกิจ รวมถึงการหยิบเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่าง น่าสนใจ หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน เพื่อต่อยอดศักยภาพความคิดและการทำงาน ผ่านการจัดกิจกรรม Work Shop ต่างๆ ภายในงานอีกด้วย

จุดเด่นของงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ประจำปีนี้ ภายใต้ธีม “Transforming Local : ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต” จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆกว่า 200 โปรแกรม เพื่อสะท้อนศักยภาพด้านงานออกแบบของเชียงใหม่ ผ่าน 3 แนวคิด ได้แก่ “เชียงใหม่คืนถิ่น” จากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่รวบรวมคนรุ่นใหม่หลากหลายวงการ ร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์ “ท้องถิ่นเชียงใหม่ยั่งยืน” โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ ย่านช้างม่อย – ท่าแพ และย่านกลางเวียง และ “โอกาสใหม่ของเชียงใหม่” ซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้จัดแสดงผลงานศิลปะ และสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างงาน ธุรกิจใหม่ ต่อยอดการลงทุน พัฒนาทักษะแรงงานขั้นสูงและแรงงานสร้างสรรค์ รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายการผลักดัน Soft Power ไทยจากรัฐบาลให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งคาดว่า งานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ปีนี้ จะดึงดูดผู้เข้าชมงานมากกว่า 150,000 คนตลอดระยะเวลาการจัดงาน 9 วัน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น