รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเชียงใหม่”

เมื่อ​วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุไร ชำนาญ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ ได้ไปแสดงความยินดีกับคณะกรรมการของสมาคมฯ นางอรพินท์ โพธิสารัตน์ และนางอื่นแก้ว ชัยศรี ซึ่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีเชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ท่านทั้งสอง เป็นเกียรติแก่ครอบครัวและสมาคมฯเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น