จีนตั้งเป้า ‘เศรษฐกิจ’ โตราว 5% ในปี 2024

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อสภานิติบัญญัติระดับชาติเพื่อการพิจารณาในวันอังคาร (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2024 อยู่ที่ราวร้อยละ 5 และจะสร้างตำแหน่งงานในพื้นที่เมืองมากกว่า 12 ล้านอัตรา รวมถึงรักษาอัตราการว่างงานในพื้นที่เมืองกลุ่มสำรวจอยู่ที่ราวร้อยละ 5.5
.
รายงานระบุว่าจีนจะยังคงดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกและนโยบายการเงินที่รอบคอบด้วยอัตราส่วนการขาดดุลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 3 และการขาดดุลของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1.8 แสนล้านหยวน (ราว 9 แสนล้านบาท) จากปีงบประมาณ 2023
.
จีนจะออกตราสารหนี้เฉพาะกิจสำหรับรัฐบาลท้องถิ่น มูลค่า 3.9 ล้านล้านหยวน (ราว 19.5 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 แสนล้านหยวน (ราว 5 แสนล้านบาท) และจะออกพันธบัตรรัฐบาลเฉพาะกิจระยะยาวพิเศษในช่วงหลายปีข้างหน้า เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญและสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆ เริ่มต้นด้วยมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (ราว 5 ล้านล้านบาท) ในปีนี้
.
ขณะเดียวกันจีนจะมุ่งดำเนินนโยบายดูแลความเสี่ยงและเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง

(แฟ้มภาพซินหัว : การจราจรย่านศูนย์กลางธุรกิจในเขตเฉาหยาง กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 6 มิ.ย. 2022)

ร่วมแสดงความคิดเห็น