ฉก.ปกครองจังหวัด รวบหนุ่มลักลอบผสมจำหน่ายน้ำกระท่อมต้ม กัญชาแห้ง

ฉก.ปกครองจังหวัด รวบหนุ่มลักลอบผสมจำหน่ายน้ำกระท่อมต้ม กัญชาแห้ง ยาอันตราย สำหรับปรุงเป็นส่วนผสมน้ำกระท่อมต้ม 4×100

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.67 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อำนวยการให้ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน นำโดย นายเอกชัย กังคำ ป้องกันจังหวัดน่าน ว่าที่ ร.อ.พลวัฒน์ โรงคำ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด มว.ต.ณัฐพล พรมไชยะ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดน่าน รอง ผบ.ร้อย อส.จ.นน.1 นำกำลังพลสมาชิก อส. ร้อย อส.จ.นน. 1 ร่วมบูรณาการกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองน่าน เข้าดำเนินการสืบสวน/ตรวจสอบ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนว่า มีการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมต้ม กัญชาแห้ง ยาอันตราย สำหรับปรุงเป็นส่วนผสมน้ำกระท่อมต้ม 4×100 และมีการจัดสถานที่มั่วสุมดื่มกินบริเวณหน้าจุดจำหน่าย ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย นาย (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี ชาวตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมด้วยของกลาง
1.กัญชาแห้ง น้ำหนักรวม 3,004 กรัม
2.ต้นกัญชาแห้ง จำนวน 5 ต้น
3.หม้อสแตนเลสบรรจุน้ำกระท่อมต้มพร้อมกากใบกระท่อม จำนวน 1 หม้อ
4.ยาแก้แพ้ Fatec Syrup 100 ml จำนวน 46 กล่อง
5.ยาแก้อักเสบ ยี่ห้อ Ceza syrup ขนาด 60 ml จำนวน 48 กล่อง
6.ยา Tramadol Hcl 50 mg ยี่ห้อ Madora จำนวน 10 แผง
7.ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม ขนาด 60 ml ยี่หื้อ Allergin/Datissin จำนวน 55 ขวด
8.ยา Tramadol Hcl 50 mg เม็ดสีชมพู จำนวน 1 แผง
9.ยา Tramadol Hcl 50 mg เม็ดสีเขียว-ส้ม จำนวน 8 เม็ด
10.อุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์การขาย จำนวน 1 ชุด

โดยแจ้งข้อกล่าวหา
1. ผลิต จำหน่ายอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารสุข(น้ำกระท่อม) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต น้ำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 52 (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา 6(8) ประกอบมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2. จำหน่ายสมุนไพร (กัญชา) ควบคุมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
3. ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 17 ตาม มาตรา 91 พระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ.2562
4. ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำหรับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้งและแต่กรณี อันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 58(4) และมาตรา 106 พระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ.2562
5. ขายยา (ยาอันตราย) ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ. ยา 2510 มาตรา 12 จึงได้จัดทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น