คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม รพ.และศูนย์แลป

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลและศูนย์แลป ของ Affiliated Hospital, Youjiang Medical University for Nationalities วิทยาเขต Baise City โดยมี Professor Wei zhongheng, Dean, School of Clinical Medicine และผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านโรงพยาบาลและการวิจัยระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ณ เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/dme14

ภาพ/ข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น