กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

สมาพันธ์ชาติพันธุ์ฯ ยกขบวนขึ้นดอยแม่สลอง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้นำจิตวิญญาณ เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 67 สมาพันธ์ชาติพันธุ์ชนเผ่าสามัคคีแห่งประเทศไทย นำโดยนายสมเกียรติ ปูกา ที่ปรึกษาสมาพันธุ์ฯ อดีต ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ฯ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธุ์ฯ ร่วมกับสมาคมอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือ ได้ร่วมจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้า ภูมิภูสลอง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำหรับการจัดกิจกรรมของสมาพันธ์ชาติพันธุ์สามัคคีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ผู้นำจิตวิญญาณ ตามประเพณีปีใหม่สงกรานต์ กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุน ช่วยเหลือให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าภูมิภูสลอง เนื่องจากขาดปัจจัยทุนทรัพย์ในการดำเนินงาน และมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3D กรองไวรัส กรองแบคทีเรีย กรองอนุภาคขนาดเล็ก โดยทีมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สาธารณสุขจังหวัด และสนับสนุนหน้ากากโดย “กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC เชียงราย” รวมทั้งทีมจิตอาสา ภาคประชาชน ภาคสังคมและท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น