พช.อ.สูงเม่น ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน

พช.อ.สูงเม่น ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. ณ บ.ป่าผึ้ง ม.6 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น และนางวิยะดา สิงหโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.6 บ.ป่าผึ้ง ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น