จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ส่งมอบความห่วงใยแก่กลุ่มเปราะบาง

พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ ผบ.ร.7 และ พ.ท.หญิง ปาณิสรา กลันทะกะสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.7 พร้อมด้วย ชป.กร.ร.7 และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยได้มอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจ รวมถึงสั่งการให้กำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ซึ่งกรมทหารราบที่7ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่3 ที่สั่งการให้หน่วยพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

#กองทัพบก
#กองทัพภาคที่3
#กรมทหารราบที่7

ร่วมแสดงความคิดเห็น