เทคนิคเชียงใหม่ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ที่ รร.ชาวไทยภูเขา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอาคารเรียน ของโรงเรียนชาวไทยภูเขา

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอาคารเรียน ของโรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น