อนุบาลวชิรวิทย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

แผนกอนุบาลโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมี นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย อ.สิริกร ว่องตระกูล ที่ปรึกษา , อ.กุลวดี เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถมศึกษา และฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน , รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนปฐมวัย การดูแลนักเรียน แนวปฎิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวปฎิบัติร่วมกันอย่างถูกต้อง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังโรงเรียนของเราค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น