รมช.เกษตรฯ เปิด สนง.ทม.แม่โจ้หลังใหม่ ครบรอบ 25 ปี นายก อปท.ร่วมงานคึกคัก

เมื่อเวลา 09.39 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอาราม​หลวงเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง นำพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ, นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกอปท.ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย แขกผู้​มีเกียรติ​เข้าร่วมในพิธีเปิด

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมแขกรับเชิญจุดเทียนมงคล จากนั้นตามด้วยประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นแขกที่มาร่วมพิธีเปิดรับชมการฟ้อนต้อนรับประธานพร้อมคณะฯ และแขกผู้มีเกียรติ นายอำเภอสันทราย กล่าวต้อนรับ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวรายงาน ประธานในพิธี รับฟังการกล่าวรายงาน และเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้หลังใหม่ขึ้นนี้ เพื่อรองรับการบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ 19 ชุมชน เดิมเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีอาคารบริการประชาชนชั้นเดียว 1 หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น เพิ่มเติมอีก 1 หลัง เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีการขยายความเจริญอย่างต่อเนื่องมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งอยู่ในพื้นที่ มีการคมนาคมสะดวกไม่ไกลจากตัวเมือง จึงทำให้มีโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร หอพัก เป็นจำนวนมาก และทำให้มีประชาชนเข้ามาศึกษา มาอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีประชากรตามทะเบียนราษฎรประมาณ 29,000 คน ประชากรแฝงอีกถึง 50,000 คน ประกอบกับเทศบาลมีภารกิจถ่ายโอนเพิ่มขึ้นจึงทำให้พื้นที่ทำงาน และบริการประชาชนไม่เพียงพอ และการอำนวยความสะดวกยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร อีกทั้งอาคารเดิมที่มีอยู่คับแคบ สภาพเก่า คณะผู้บริหารจึงได้มีแนวคิดในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น โดยรื้อถอนอาคารชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้าง อาคารเทศบาล 4 ชั้นนี้ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 35 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้จำนวน 6 ล้านบาท เงินสะสมเทศบาล จำนวน 29 ล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง เป็นผู้ออกแบบ และเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวนสามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นบาท โดยมีบริษัท เชียงใหม่มายโฮม จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,800 ตารางเมตร

และวันนี้ยังเป็นวันที่น่ายินดียิ่งที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครบรอบ 25 ปี นับจากได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งสามารถพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล และเป็นต้นแบบของประเทศ ดังเช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 100 คะแนน 2 ปีซ้อน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปี 2566 ในลำดับที่ 2 ของประเทศ รางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปี 2566 และยังเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2567 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จของชาวแม่โจ้ทุกคน และในโอกาสอันดีที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะฯ และหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานวันนี้ถึงกว่า 1,000 คน เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นโดยการถ่ายทอดความรู้ จัดนิทรรศการ การแสดงของสมาคมปี่ซอจังหวัดเชียงใหม่ การฟ้อนเล็บของกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 250 คน นายประหยัดฯ กล่าว

หลังจากนั้นประธานในพิธี พร้อมคณะฯได้พบปะกับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้มาร่วมงาน จากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะ ฯ และแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เครือข่ายชุมชนเข้าเยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ (หลังใหม่)​ และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองแม่โจ้.

ร่วมแสดงความคิดเห็น