เชียงราย สรุปยอดผู้สมัคร สว. 5 วัน ปิดยอดที่ 833 คน

เชียงราย สรุปยอดผู้สมัคร สว. 5 วัน ปิดยอดที่ 833 คน พานนำโด่ง แม่ฟ้าหลวงรั้งท้าย ด้าน กกต.เหนียวสุด ไม่ยอมให้สื่อถ่ายภาพจุดรับสมัคร

วันที่ 25 พ.ค. 67 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กลาง ประกาศสรุปยอดผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งปีนี้มีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก รวมยอดผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 48,117 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุดก็คือ จ.ศรีษะเกษ มียอดผู้สมัครจำนวน 2,764 คน รองลงมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครรวม 2,489 คน และ จ.เชียงใหม่ มาเป็นอันดับ 3 มีผู้สมัครรวม 2,000 คน

สำหรับในพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 833 คน มากเป็นลำดับ 17 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของผู้สมัครทั้งประเทศ โดยมีสถิติเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่น่าสนใจได้แก่ อำเภอที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ อ.พาน จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 รองลงมาคือ อ.แม่สรวย จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 และ อ.เทิง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 ส่วนอำเภอที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดได้แก่ อ.แม่ฟ้าหลวง มีผู้สมัคร 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีคนสมัครมากที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์อื่น มีผู้สมัครจำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 15.73 รองลงมาได้แก่กลุ่มสตรี มีผู้สนใจสมัครจำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64 และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ มีผู้สมัครรวม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 9.48 ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือ กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และพัฒนานวัตกรรม มีผู้สมัครเพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48

สำหรับบรรยากาศการรับสมัครตลอดทั้ง 5 วัน ทางเจ้าหน้าที่รับสมัครในแต่ละอำเภอ ไม่ได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายภาพบรรยากาศการรับสมัครแต่อย่างได แม้ทาง กกต.กลาง จะมีข้อกำหนดว่าสามารถไปทำข่าวได้ตามเหมาะสม แต่ทางเจ้าหน้าที่ประจำจุดก็ยังเกรงว่าจะขัดต่อข้อกฏหมาย จึงไม่ยินยอมให้เข้าไปทำข่าว แม้แต่ตัวของนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และนายชูชาติ สุขสงวน ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย ที่มาตรวจราชการและเยี่ยมจุดรับสมัครต่างๆในพื้นที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา ก็ยังปฏิเสธที่จะให้ถ่ายรูปเพื่อนำเสนอข่าวแต่อย่างได

ร่วมแสดงความคิดเห็น