ขอเชิญร่วมประกวดแต่งเพลง “ สวนดอก Hand hygiene ”

📣คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
🔸ขอเชิญร่วมประกวดแต่งเพลง
“ สวนดอก Hand hygiene ”

🔹เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริมการทำความสะอาดมือของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

📢หลักเกณฑ์

  • เนื้อเพลงมีความยาว 1-3 นาที
  • เนื้อเพลงสื่อถึง สวนดอก และระบุท่าล้างมือ “หน้า หลัง กลาง ปั้น โป้ง ปลาย ข้อ”
  • เป็นเพลงที่แต่งใหม่ ไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  • ส่งประกวดได้ท่านละ 1 เพลง

🥇รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
🥈รองอันดับ 1 3,000 บาท
🥉รองอันดับ 2 2,000

🔸สามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE
ได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 22 เมษายน 2567

📢ประกาศผลในงาน Hand hygiene
9 พฤษภาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่..
หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ
📞โทร 053-935714

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/ahxR2

#65ปี #ประกวดแต่งเพลงสวนดอกHandhygiene #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU

ร่วมแสดงความคิดเห็น