แพทย์แผนไทยรักษา ลองโควิด

สนง.สธ.ตาก ร่วมกับ สนง.สธ.อำเภอพบพระ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ใช้แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิค-19 ให้ประชาชน และผู้ป่วย ลองโควิด หรือพื้นที่อื่น ติดต่อสอบถามได้ที รพ.สต.ใกล้บ้านได้

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 นายธวัชชัย คำแก้วสาธารณสุขอำเภอพบพระ จ.ตาก พร้อมคุณจารุวรรณ จันทร์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดตาก ที่ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก บริการรับการรักษาผู้ป่วย ลองโควิด ด้วยแพทย์แผนไทย

นายธวัชชัย คำแก้วสาธารณสุขอำเภอพบพระ กล่าวว่า การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 นับว่า เป็นโรคที่ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งหลังการรักษาอาจส่งผลกระทบไปทั่วร่างกาย เช่น อาการปอดบวม หรือเนื้อปอดถูกทำลาย โดยระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการรักษา และการกำจัดเชื้อโควิดในร่างกาย เราเรียกภาวะนี้ว่า โควิดระยะยาว (Long COVID)” หรือลอง โควิด โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า สามารถพบได้ถึง 30-50% สาเหตุหลักมาจากเครียดสะสม หรือเป็นผลข้างเคียงของยาที่ใช้ เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ โรคแฝง หรือบางรายอาจติดเชื้อโควิดซ้ำแต่คนละสายพันธุ์จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ของ จ.ตาก พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 37,632 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว จำนวน 36,169 ราย โดยคาดว่าน่จะมีผู้ป่วยที่มีอาการ ลองโควิด จำนวน10,850 ราย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยมาร่วมบูรณาการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อการเข้าถึงการรักษาได้ง่าย ประหยัด และเหมาะสมในผู้ป่วยที่เกิดภาวะ ลองโควิด ที่มีผลต่อเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อันจะส่งผลต่อการฟื้นฟูสุขภาพ ในระยะยาว

นายธวัชชัย คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอพบพระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้ว จะยังคงมีอาการ ลองโควิด หรือภาวะโควิดระยะยาวอยู่ เช่น มีอาการเหนื่อยง่าย จมูกไม่ได้รับกลิ่น จึงต้องเฝ้าระวังอาการตนเองอยู่ ถ้ามีอาการ ที่สงสัยว่าจะเป็นโควิดระยะยาวให้มาปรึกษา แพทย์แผนไทย ที่ รพ.สต.หรือที่ รพ.พบพระ ได้ตลอดเวลา และอยากให้พี่น้องประชาชนอำเภอพบพระ มารับวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้น เข็ม 3, เข็ม 4 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว ป่วยโรคเรื้อรัง ให้มารับบริการที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ตามเวลาที่ รพ.สต.นัดหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป ต้องขอขอบคุณประชาชนที่มารับบริการ ในครั้งนี้

ด้านคุณจารุวรรณ จันทร์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก บอกว่า วัตถุประสงค์ออกหน่วย เพื่อให้คำปรึกษาประชาชนทั่วไปด้วย สำหรับผู้ป่วยลองโควิด จะบริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก พร้อมจ่ายยาสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยลองโควิด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วง ลองโควิด ตั้งจุดบริการอำเภอละ 1 แห่ง จำนวน 9 อำเภอ ซึ่งในวันนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่ออกหน่วยให้บริการกับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ อ.พบพระ จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น