ปภ.แนะหลักแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการขับรถช่วงฤดูฝน

ปภ.แนะหลักแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการขับรถช่วงฤดูฝน…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรุนแรง เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่น มีน้ำท่วมขัง และ
ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติติในการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการขับรถในช่วงฝนตก ดังนี้
รถชนท้ายหรือเฉี่ยวชน
เกิดจากการขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิด ประกอบกับสภาพถนนเปียกลื่น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน
ข้อควรปฏิบัติ

 • ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่หยุดหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน
 • ให้สัญญาณไฟล่วงหน้า ก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางในระยะไม่ต่ำกว่า 60 เมตร
 • แตะเบรกเบา ๆ เพื่อชะลอความเร็ว ก่อนหยุดรถ เพื่อเตือนให้รถคันหลังเว้นระยะห่างหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย
  รถติดหล่ม
  เกิดจากการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นดินโคลนและมีหลุมบ่อ โดยเฉพาะถนนที่เป็นลูกรัง ทางโคลน หรือทางในป่าเขา ทำให้ล้อรถติดหล่มได้
  ข้อควรปฏิบัติ
 • ขับรถไปตามแนวเส้นทางที่มีรอยล้อรถวิ่ง หากรถมีอาการหนืดให้หมุนพวงมาลัยช้า ๆ ในทิศทางตรงข้าม เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ จะช่วยให้รถเคลื่อนที่ได้
 • ห้ามเร่งเครื่องยนต์หรือหักพวงมาลัยอย่างแรง เพราะจะทำให้ล้อจมโคลนลึกกว่าเดิม
 • ให้ใช้ก้อนอิฐหรือท่อนไม้วางด้านหน้าของล้อหลัง ค่อย ๆ เร่งเครื่องยนต์ หรือใช้รถที่มีกำลังแรงกว่ามาลากจูง
  รถพลิกคว่ำ
  เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกะทันหัน ประกอบกับยางและเบรกไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ทำให้รถเสียการทรงตัว
  และพลิกคว่ำ
  ข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ดอกยางละเอียด ร่องยางลึก และเติมลมยางให้มากกว่าปกติ
 • ไม่ขับรถเร็วและไม่หยุดรถกะทันหัน เพราะจะทำให้ล้อล็อก รถเสียการทรงตัว และพลิกคว่ำได้
 • กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้แตะเบรกเบา ๆ เป็นจังหวะแบบถี่ ๆ เพื่อชะลอความเร็วป้องกันรถพลิกคว่ำ
  รถหลุดโค้ง เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงขณะผ่านทางโค้ง ทำให้รถไถลออกนอกเส้นทาง
  ข้อควรปฏิบัติ
 • ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้ และปฏิบัติติตามเครื่องหมายจราจร
 • ไม่เหยียบเบรกขณะเข้าโค้ง เพราะจะเกิดแรงเหวี่ยง ทำให้รถหลุดโค้ง
 • กรณีรถเสียหลักหลุดโค้ง ห้ามหักพวงมาลัยกะทันหัน แตะเบรกเบา ๆ เพื่อชะลอความเร็วรถ และประคองรถกลับเข้าช่องทาง

ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจากการขับรถในช่วงฝนตก จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝน

ร่วมแสดงความคิดเห็น