ย้ำเตือน! โควิด-19 ยังไม่ไปไหน โรคไข้หวัดใหญ่ต้องระวัง

ผู้ป่วยสามารถติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคโควิด-19 พร้อมกันได้ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก มีไข้สูง ปวดศีรษะ หรือหายใจหอบเหนื่อย เมื่อมีภาวะปอดอักเสบ

ข้อควรเฝ้าระวัง

  1. โรคทั้ง 2 ชนิด มีอาการคล้ายกัน หากมีอาการรุนแรงควรพบแพทย์
  2. สามารถตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการเพื่อคัดแยกโรค
  3. ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

ที่มา:โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น