เด็กพิริยาลัย ผ่านการคัดเลือก รอบสุดท้ายเข้านร.เตรียมทหาร

เด็กพิริยาลัย ยอดคนสอบเข้านร.เตรียมทหาร รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า หนึ่งเดียว ของจ.แพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบเฉพาะกลุ่ม) กลุ่มโควตาจังหวัดละ 1 คน จำนวน 77 คน

จังหวัดแพร่ นายกนกทอง หงษ์ชัย นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย สอบผ่านการคัดเลือก รอบสุดท้าย ต้องดำเนินการ คือ

  1. วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ www.crma.ac.th
  2. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ที่ผ่านการสอบรอบสุดท้าย รอรับการติดต่อกลับ จากคณะกรรมการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์
  3. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 รอรับการติดต่อกลับจากคณะกรรมการ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อยืนยันสิทธิ์รอบสุดท้าย ผ่านระบบออนไลน์
  4. ทำสัญญาผ่านระบบออนไลน์ กับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รอการยืนยัน)
  5. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. – 12.00 น. มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ณ โรงเรียนตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
    ซึ่งหากผู้ผ่านการสอบรอบสุดท้ายไม่ดำเนินการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

นายกนกทอง หงส์ชัย อายุ 17 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย ระดับชั้น ม.5 เมื่อปี 2566 สอบผ่านข้อเขียนนักเรียนเตรียมทหาร แต่ไม่ผ่านการทดสอบร่างกาย จึงได้ลาพักการเรียน ติวเข้มฝึกฝนร่างกายและอ่านหนังสือ มุ่งมั่นเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จนประสบความสำเร็จสอบผ่านในปี 2567 นี้

นายกนกทอง อาศัยอยู่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็นบุตรของ นายพิบูล หงษ์ชัย นางสิรินพร หงษ์ชัย และเป็นหลานของ นางคำเปียง นันกด เจ้าของไกรทองอินเตอร์ฟู๊ด มีผลิตภัณฑ์ น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มไก่ ซอสพริก น้ำพริกน้ำย้อย น้ำพริกลาบ พริกทอดกรอบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากพริกแดงและพริกเขียว ของกลุ่มเกษตรกรชาวอำเภอหนองม่วงไข่ ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น