(มีคลิป)แชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน TO BE NUMBER ONE ชิงแชมป์ประเทศไทย

นักเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน TO BE NUMBER ONE ชิงแชมป์ประเทศไทย รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน TO BE NUMBER ONE ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 12 -14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 223 ทีม จาก 60 กว่าสถาบัน ผลการแข่งขัน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัล ดังนี้
– (red check mark)ชนะเลิศ (CHAMPION) รายการหุ่นยนต์ซูโม่ 1 กิโลกรัม RC. ม.ปลาย ได้แก่ นายธนรรณพ ชูเกียรติตกุล ม.5/11 และนายฐิติภัทร ตันติบัญชาชัย ม.4/11
– (red check mark)รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งตามเส้น ม.ปลาย ได้แก่ นายธนรรณพ ชูเกียรติตกุล ม.5/11 และนายสืบสาย มากบุญ ม.5/11
– (red check mark)รองชนะเลิศ อันดับ 2 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งตามเส้นวิบาก รุ่น Open ได้แก่ นายพชร ชาวส้าน ม.5/11 และนายรพีพัฒน์ สุภาโท้ ม.3/11
– (red check mark)รองชนะเลิศ อันดับ 4 รายการซูโม่ 1Kg auto ม.ปลาย ได้แก่ นายธนรรณพ ชูเกียรติตกุล ม.5/11 และนายฐิติภัทร ตันติบัญชาชัย ม.4/11

– (red check mark)รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 รายการซูโม่ 1ล Kg RC ม.ปลาย ได้แก่ นายธีรภัทร์ สุขจิตร ม.5/11 และนายอดุลวิทย์ ยอดปานันท์ ม.5/11
– (red check mark)รองชนะเลิศ อันดับ 4 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งตามเส้น ม.ต้น ได้แก่ ด.ช.ปฏิภาณ จารุจิตร ม.2/11 และนายรพีพัฒน์ สุภาโท้ ม.3/11

โดยมีผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย นายธนสิน ชูเกียรติตกุล นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี นายวิชัย ใจยาสุนา และนายปองพล เมืองมาหล้า

ในนามของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพจนมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาสู่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น