จีนเผยยอดลงทุน ‘สินทรัพย์ถาวร’ เดือนม.ค.-ก.พ. โต 4.2%

วันจันทร์ (18 มี.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ รวมอยู่ที่ 5.08 ล้านล้านหยวน (ราว 26 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าอัตราการเติบโตตลอดปี 2023 ราว 1.2 จุด
.
หลิวอ้ายหัว โฆษกสำนักงานฯ แจกแจงว่าการลงทุนด้านการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าของปี 2023 ราว 2.9 จุด ส่วนการลงทุนด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าของปี 2023 ราว 0.4 จุด
.
ด้านการลงทุนในตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนการลงทุนด้านการยกระดับทางเทคโนโลยีในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 ขณะการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์และลมเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4 และร้อยละ 17.7
.
จีนยังดำเนินการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ โดยการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงภาคอุปทาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 และการลงทุนด้านการจัดการน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7
.
ขณะการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของภาคเอกชนในช่วงสองเดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสวนทางกับการหดตัวในปี 2023 โดยการลงทุนของภาคเอกชนในการผลิต โรงแรม การจัดเลี้ยง และการขนส่งล้วนเติบโตระดับเลขสองหลัก
.
หลิวเสริมว่าการลงทุนจะยังคงขยายตัวในระยะถัดไป เนื่องด้วยมีการดำเนินนโยบายต่างๆ ที่มุ่งกระตุ้นการลงทุนอันมีประสิทธิภาพ

(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟวิ่งทดสอบบนสะพานในอำเภอกุ้ยติ้ง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 26 มิ.ย. 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น