5 เมษายน นี้ เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฟรี

5 เมษายน นี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฟรี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 8 เมษายน 2567 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชมพรรณไม้และกลิ่นหอมของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ สนุกสนานกับการเล่นน้ำตกแม่สาน้อยให้คลายร้อน ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตู (ค่ายานพาหนะจ่ายปกติ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น