สงกรานต์ที่เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน สุดคึกคัก

สงกรานต์ที่เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสุดคึกคัก นายอำเภอนำประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดขบวนแห่พระและสรงน้ำพระพุทธรูป อย่างยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีอันดีงาม

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. นายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปายทั้ง 7 ตำบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตำบลเวียงใต้ ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่นาเติง ตำบลแม่ ตำบลทุ่งยาว ตำบลเมืองแปง ตำบลโป่งสา และ เทศบาลตำบลปาย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอปาย อุโมงค์น้ำ และการเล่นน้ำสงกรานต์ ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปาย และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมงานอย่างคึกคักและชุ่มฉ่ำ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ที่ทำการปกครองอำเภอปาย อปท.ในพื้นที่อำเภอปาย สถานีตำรวจภูธรปาย สถานีตำรวจท่องเที่ยวอำเภอปาย ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาวัฒนธรรมอำเภอปาย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลปาย จนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอปาย มีกิจกรรมเล่นน้ำ อุโมงค์น้ำ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น ร่วมขบวนแห่ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 นี้ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น