มช. เข้าร่วมขบวนแห่ พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี นำบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมขบวนของ มช. นำโดย ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี มช. ในพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของ จ.เชียงใหม่ ออกจากพระวิหารลายคำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อเคลื่อนออกจากวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เข้าร่วมในขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะ สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยขบวนได้เริ่มเคลื่อนจาก บริเวณวัดสันป่าข่อย มุ่งสู่ลานประตูท่าแพ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/5J4Pd

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น