ชาวแพร่ร่วมพิธีถวายน้ำอบ น้ำหอม และรับพรจากพระมหาเถระ

ชาวแพร่ร่วมถวายน้ำอบ น้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายน้ำอบ น้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง “นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง” หรือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าและมีสาระเกี่ยวเนื่องด้วยความรัก ความกตัญญู ความสมัครสมานสามัคคี ความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัว หมู่ญาติมิตร และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร คุ้มเจ้าหลวง และบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น