คุณมาลี กอบกิจเจริญ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 3 แสนบาท ให้รพ.สวนดอก

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จากคุณมาลี กอบกิจเจริญ พร้อมครอบครัว ที่สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/FRBb6

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น