แห่เหล็กค้ำโพธิ์บ้านกองหิน สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ วัดศิลานิมิตร บ้านกองหิน ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เวลา 10.30 น นำโดย ท่านพระครูประยุติขันติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอฮอด เจ้าอาวาส วัดศิลานิมิตรฯ พร้อมด้วย ชาวบ้านกองหิน ร่วมจัดงาน ประเพณี แห่ไม้ค้ำโพธิ์ ตามประเพณีสืบสานมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งในปีนี้ ทางวัดได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากไม้ค้ำโพธิ์ เปลี่ยนเป็นการใช้ เหล็กแทน ไม้ค้ำโพธิ์ ในโครงการ ที่มีชื่อว่า เหล็กค้ำโพธิ์ โชว์งานศิลป์ วัฒนธรรมไม่หาย ต้นไม้ยังคงอยู่

กิจกรรมในช่วงเช้า มีการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ นำโดย นาย ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม นางสาวสมถวิล จริงมาก รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม นาย ธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกเทศบาลตำบลท่าข้ามฯ เข้าร่วม พิธีพร้อมกับชาวบ้านกองหิน

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายในวันเดียวกันมีกิจกรรม แห่เหล็กค้ำโพธิ์ (จำลอง) 2 ลำ สุดอลังการตระการตา สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง (เหล็กค้ำโพธิ์โชว์งานศิลป์ ประวัฒธรรมไม่หาย ต้นไม้ยังอยู่) โดยในปีนี้เป็นปี ที่ 2 ที่ส่งเสริม การใช้เหล็กหรือท่อ เหล็ก เพื่อตกแต่งขบวนเหล็กค้ำโพธิ์ และ มีกิจกรรม รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ โรงเรียนบ้านกองหิน การแข่งขันลาบ การประกวดร้องเพลง แห่ผ้าป่าสามัคคี ของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกองหิน

สำหรับแนวคิดการใช้เหล็กค้ำโพธิ์ ตัดตกแต่งเพ้นท์ลาย อย่างสวยงามแปลกตา เพื่อนำมาร่วมขบวนแห่หรือใช้ค้ำโพธิ์แทนไม้ค้ำโพธิ์ที่เคยใช้กันมาทุกปี เนื่องจากเหล็กมีความคงทนแข็งแรง หลังค้ำโพธิ์แล้วสามารถนำไปใช้พัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดได้ทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกถือว่าเป็นการลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าอีกส่วนหนึ่ง ปีนี้ทางชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันใช้เหล็กค้ำโพธิ์ จำนวน 100 กว่าต้น

ทางด้าน นายไพศาล พุทธ เหมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม ยังได้เชิญชวน ชาวบ้าน อำเภอ ตำบลใกล้เคียง ร่วม ใช้เหล็กแทนไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อ ลดการตัดไม้ทำลายป่า และ สามารถใช้ สร้างซ่อมแซม วัตถุสิ่งก่อสร้าง ภายในบริเวณวัดได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น