พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินระบบมาตรฐาน ISO9001 : 2015 Implementation

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินระบบมาตรฐาน ISO9001 : 2015 Implementation รุ่นที่ 2 วิทยากรโดยคุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน Consultant จาก JS ISO consultant Co.,Ltd บรรยายให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตาม ISO9001 : 2015 ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดโดยงานบริหารโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/KlVRW

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น