หารือการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ในโอกาสประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น