เชิญร่วมการแข่งขัน ประพันธ์บทร้อยกรองสดเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน
🔸ประพันธ์บทร้อยกรองสดเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๗ มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ ๑๓ “หมอเจ้าฟ้าในดวงใจไทยทั้งชาติ”

🏆ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

📍วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

➡️สแกน QR CODEเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/VGzeG

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU

ร่วมแสดงความคิดเห็น