สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เชียงใหม่ฯ

สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2567 โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการชี้แจงระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จากนั้น ประธานการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ online และ onsite

ร่วมแสดงความคิดเห็น