คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความชื่นชม ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 44

แพทย์หญิงวิชัญญา บุรีรักษ์ ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 44 หนึ่งในทีมแพทย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (On Scene Commander) เหตุฉุกเฉินช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ321 ประสบอุบัติเหตุหมู่ทางการบินที่เกิดจากการตกหลุมอากาศ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น