โครงการสันติภาพโลก มอบรถเข็นนั้งวีลแชร์ให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 น. ดร.อภิสิทธิ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน ประธานโครงการ สันติภาพโลก (UIPM-UI Thailand) สมาชิกแห่ง UN พร้อมคณะกรรมการทีมที่ปรึกษา และทีมงาน ได้ร่วมกันมอบรถเข็นนั้งวีแชร์ให้แก่ น.ส. สินีนาฏ อายุ 57 ปี เป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีนายกิตติพันธ์ อายุ 54 ปี (สามี) อาชีพเปิดร้ายขายรองเท้ามือสองที่ตลาดอำเภอจอมทอง เป็นผู้ดูแล ทางโครงการ สันติภาพโลก ได้แบ่งปันความสุขและเติมเต็มแก่ชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมขอ เป็นกำลังในการต่อสู้กับชีวิตต่อไป โดยโครงการฯยังมีการมอบสิ่งของและรถวีลแชร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น