3 นายกสโมสรไลออนส์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล

3 นายกสโมสรไลออนส์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ไลออน ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์, ไลออน วรภูมิ แน่งน้อย นายกสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน, ไลออนดร. มณทิวา อินทะพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เซนเทนเนียล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน โดยมีไลออนภิญทอง สรรพศรี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 เป็นผู้นำกล่าว และกล่าวบทอาเศียรวาทและไลออน สุนันท์ ปัญจวิโรจน์ รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค310-เอ1 คนที่ 1 ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

ร่วมแสดงความคิดเห็น