โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ได้จัด การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2567 โดยมีอาจารย์ธวัช บุญประเสริฐ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์พรรณ๊ บุญประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาบ และเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการนี้ได้เชิญดร.อวยชัย ศรีตระกูล กรรมการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแนวใหม่ และอ.สุลีกาญ ธิแจ้ อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลเด็กและเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ร่วมแสดงความคิดเห็น