โรเลอร์สกี เชียงใหม่ คว้า 2 เหรียญทองรุ่นเล็ก 12 ปี ราชบุรีเกมส์

ผอ.กกท. ภาค 5 นายสมงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์…เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขัน โรเลอร์สกี ให้กับนักกีฬาเยาวชนเชียงใหม่ รุ่นอายุ 12 ปี ทั้งชายและหญิง ที่ได้เหรียญทองมาครองพร้อมอีก 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

สรุปผลการแข่งขันโรเลอร์สกี Interval F 7.500 ม เชียงใหม่ รุ่น 8-12 ปีชาย ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท Interval F 7500 ม รุ่น 8-12 ปี หญิงหญิง ชนะเลิศ เหรียญทอง IntervalF7500รุ่น 13-18 ปีหญิง
รองชนะเลิศอันดับ 2 Mass Satrt C 10000 ม รุ่น 8-12 ปี หญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 Mass Satrt C 10000 13-18 ปีหญิง รองชนะเลิศอันดับ 2

ผลการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี รายการ Interval Start Skating รุ่น อายุระหว่าง 8 – 12 ปี หญิง ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ละอ่อนเชียงใหม่ ไทฟ้า ฉันทะ เชียงใหม่ (ภาค 5) คว้า เหรียญทอง มีกมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) เหรียญเงิน สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) เหรียญทองแดง

รายการ Interval Start Skating รุ่น อายุระหว่าง 8 – 12 ปี ชาย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
เหรียญทอง ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) เหรียญทองชยนนท์ รัตนภรณ์ กระบี่ (ภาค 4) เหรียญเงิน ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) เหรียญทองแดง

รายการ Interval Start Skating รุ่น อายุระหว่าง 13 – 20 ปี หญิง ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) เหรียญทอง กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2) เหรียญเงินณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เหรียญทองแดง

รายการ Sprint C Qualification รุ่น อายุระหว่าง 13 – 20 ปี หญิง ระยะทาง 1400 เมตร
ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) เหรียญทอง พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) เหรียญเงิน
แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เหรียญทองแดง พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5)

ร่วมแสดงความคิดเห็น