กีฬาเทควันโดเชียงใหม่ ได้ทอง-เงิน-ทองแดง ครบในกีฬาที่ ราชบุรีเกมส์

ประเภท ต่อสู้ชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักมากกว่า 51 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม
ลำดับ จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เหรียญ
1. เชียงใหม่ ธนพนธ์ สัตยบัณฑิต เหรียญทอง
2. ชลบุรี นิติพัฒน์ อามามนตรี เหรียญเงิน
3. ภูเก็ต ณัฐวรรธน์ วรรกานนท์ เหรียญทองแดง
4. นนทบุรี จักรภัทร สรรเพ็ชร์ เหรียญทองแดง

พุ่มเซ่อิสระ (คู่ผสม) ผลการแข่งขันทั้งหมด
1. พวัสส์ พัชรพงศ์ศิริ คู่กับ พิชญาฎา แสงดี นนทบุรี ทอง
2. ณัฎฐพัชร เจริญทรัพย์ คู่กับ ธนันท์พงศ์ หวงสุวรรณากร เชียงใหม่ เงิน
3. ภูริภัทร โตชูวงศ์ คู่กับ อชิรดา โตชูวงศ์ พะเยา ทองแดง . เขมสิริ ขนาดนิด คู่ ปภังกร ธีรสรไกร สมุทรปราการ ทองแดง

ประเภท ต่อสู้หญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 46 กิโลกรัม
1. กรุงเทพมหานคร พัชรกัณน์ พูลเกิด เหรียญทอง
2. สงขลา ภัคจิรา สุวรรณโน เหรียญเงิน
3. เชียงใหม่ ญาณิศา แซ่โค้ว เหรียญทองแดง
4. ชลบุรี ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ เหรียญทองแดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น