คัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลหญิง เชียงใหม่ ร่วมการแข่งขัน “โอฆะบุรีเกมส์”

นายอธิวัฒน์ มณีจักร ผู้จัดการทีม พร้อมทั้งนายภัคพล สังข์ชุม ผู้ฝึกสอน และนายทศพล ปุกมณี เลขานุการฝ่ายกีฬาฟุตซอลจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลหญิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “โอฆะบุรีเกมส์” ณ จังหวัดพิจิตร โดยได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ โดมนรินทรานุสรณ์ รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น