อ.เปรม ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยปล้ำ ต้อนรับ นศ.ใหม่ ปี 1 สาธิตกีฬามวยปล้ำ

อ.เปรม ผู้เชี่ยยชาญกีฬามวยปล้ำ ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ เปิดห้องฝีกกีฬามวยปล้ำ ยูโด ยูยิตสู คูราช อาคารโรงฝึกกีฬาฬาอเนกประสงค์ เอราวัณ ชั้น 2 มกช.ว. เชียงใหม่ พร้อม อ.ปรณิธาน ต้อนรับนึกศึกษาใหม่ ของ มกช.ว.เชียงใหม่ ปี 1 ให้เรียนรู้ศิลปป้องกันตัว และการสาธิตกีฬามวยปล้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฝึกมวยปล้ำ ยูโด ยูยิตสู คูราช อาคารโรงฝึกกีฬาฬาอเนกประสงค์ เอราวัณ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มกช.ว. เชียงใหม่ โดย รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล ให้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยมี อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล และ อ.ประณิธาน เขียวคำสุข ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยปล้ำ เป็นผู้บรรยายและสอนศิลปะป้องกันตัว ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น