84161

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ส่อเค้ารุนแรงกระทบสุขภาพประชาชน

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ส่อเค้ารุนแรงกระทบสุขภาพประชาชน สธ.จัดห้องปลอดฝุ่น 2.5 พันห้องรองรับกลุ่มเสี่ยง เปิดคลินิกมลพิษ-ออนไลน์ดูแล 90 แห่ง สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ปีนี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา “หมอชลน่าน” นำทีมผู้บริหาร สธ. แถลงรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ จัดทำห้องปลอดฝุ่นในโรงพยาบาล 30 จังหวัดเสี่ยงสูงและสังกัดกรมวิชาการ รวม 2,562 ห้อง รองรับกลุ่มเสี่ยงได้กว่า 4.5 หมื่นคน เปิดคลินิกมลพิษและออนไลน์รวม 90 แห่ง เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและเฝ้าระวัง แนะประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ลดอันตรายจากฝุ่น วันนี้ (25 มกราคม 2567) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค […]

อ.แม่แตง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน

อ.แม่แตง บูรณาการภาคส่วนในพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน พร้อมทำ MOU กับท้องที่ท้องถิ่นที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านนมา นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี, อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ, หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.6 ปางกว้าง, หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 (น้ำตกหมอกฟ้า), สถานีควบคุมไฟป่าห้วยน้ำดัง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว, สถานีตำรวจภูธรแม่แตง, กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด., บก.ตชด.ภาค 3, หมวดทางหลวงชนบทแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง ร่วมกิจกรรม […]