พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ในช่วงวันที่ 12-14 พ.ย. 63 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนเล็กน้อย ดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน พยากรณ์อากาศ  สำหรับประเทศไทย  ตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง […]

“อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมแปลงใหญ่กล้วยหอมทองเชียงใหม่”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมแปลงใหญ่เมืองแกน ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเกษตรอำเภอ และกลุ่มเกษตรร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากลุ่มกล้วยหอมแปลงใหญ่ มีสมาชิก 70 รายพื้นที่กว่า 320 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 102 แปลง ครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ประมง ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยมีการบริหารจัดการกลุ่มวางแผนการผลิต เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ดังกลุ่มกล้วยหอมทองแปลงใหญ่เมืองแกนโดยนางศรีนวล ทองเลือง ประธานแปลง กล่าวว่า กลุ่มมีพื้นที่การผลิตว่า 320 ไร่ มีจำนวนสมาชิก 70 ราย ในแต่ละปีมีผลผลิต 100,200 ตัน ซึ่งกลุ่มนั้นการบริหารจัดการกลุ่ม ที่เข้มแข็งจนสามารถขยายตลาดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศซึ่งแต่ละปีสามารถสร้างมูลค่าถึง 18,432,000บาท

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ และคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1

บ่ายวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยนางสาวสุภาวิตา คชหิรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การประสานการทำงานขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแลกเปลี่ยน    ระดมความคิดเห็นในการวางแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหารวมถึงแผนบำบัดรักษายาเสพติดยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

โรงพยาบาลกองบิน 41 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลกองบิน 41 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน 41 เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จมน้ำ ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที   และถูกต้องถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตเบื้องต้น จึง มีนโยบายให้โรงพยาบาลกองบิน 41 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน 41 เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับการฝึกฝน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้

วันรำลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีวันรำลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมี มร.เบน สวัสดิวัฒน์ ทอมป์สัน กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ สุสานชาวต่างชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2563 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 80 ปี ของการต่อสู้ในสงครามของสหราชอาณาจักร ทางสถานกงสุล  สหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดงานวันรำลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่พลีชีพสละตน   ทั้งนักรบชาย และหญิงที่สละชีวิตเหนือน่านฟ้าสหราชอาณาจักรและพื้นที่ภาคเหนือในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอดีต

ด่วน!!! หนุ่มขี่ จยย.พุ่งชนรถพ่วงสิบล้อ ขณะยูเทรินหน้า โรงเรียนสันทราย จนท.เร่งนำส่ง รพ. อาการน่าห่วง

เมื่อเวลาประมาณ 20.50 น. วันที่ 11 พ.ย.63 ทาง ร.ต.อ.วรบุตร ภิญโญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่   ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถพ่วงสิบล้อได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่บริเวณจุดยูเทรินด้านหน้าโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ถนนสาย เชียงใหม่-พร้าว (ขาออก) ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หลังทราบเรื่องจึงเข้าตรวจสอบร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานขอสนับสนุนเครื่องปฐมพยาบาลและรถพยาบาล โดยในที่เกิดเหตุพบรถพ่วงสิบล้อ ทะเบียนพ่วงเชียงใหม่ จอดอยู่กลางถนน ทำให้มีรถติดเป็นทางยาว ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันบริเวณใจกลางพ่วงของรถสิบล้อ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น M SLAZ สีดำ ทะเบียนเชียงใหม่ สภาพล้มอยู่และบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยการชนกับตัวเชื่อมล้อพ่วงของรถสิบล้อพังเสียหาย นอกจากนี้พบร่างของชาย 1 ราย ซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะ มีเลือดไหลอย่างหนัก ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งปฐมพยาบาลห้ามเลือดและรีบเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ นายสงกรานต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ที่อยู่ ม.5  […]

รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงราย นั่งหัวโต๊ะ ถกทางออกปัญหาการยกฐานะอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 พ.ย. 63 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมร่วม เพื่อหาทางออกกรณีชาวบ้านคัดค้านการยกฐานะอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.เจนณรงค์ ขำฉา         รอง ผบ.มทบ.34 พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.เชียงราย นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.15 นายเจษฎา เงินทอง ผอ.ส่วนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 นายสนิท หอมนาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) พร้อมทั้งฝ่ายปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการยกฐานะอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า 4 อำเภอคือ เทิง เวียงแก่น ขุนตาล และเชียงของ ในส่วนของแกนนำชาวบ้านที่คัดค้านการยกฐานะ ประกอบด้วยนายทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต นายชัยยุทธ อนุสรณ์ศิลปะ นายเอกภพ จตุโชคอุดม นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต […]

(มีคลิป) นาทีชีวิต!! ช่วยเหลือแม่ลูกคลอดก่อนกำหนด โดยแม่เป็นล้มฟุบในห้องน้ำ จนทารกวัย 6 เดือน หลุดออกมา

นาทีชีวิตช่วยแม่คลอดลูกก่อนกำหนด เป็นลมในห้องน้ำ ลูกวัย 6 เดือนทะลักออกมารายนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.17 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 หน่วยกู้ภัยสูงเม่นได้รับแจ้งว่าขอให้ไปรับคนป่วยคลอดลูกในรถที่บริเวณร้านซ่อมรถและพ่นสี ใกล้กับสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งในเขต อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งอยู่ติดกับถนนยันตรกิจโกศล สูงเม่น – เมืองแพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสูงจำนวน 2 นาย ได้นำรถจยย.ไปสำรวจที่เกิดเหตุในเบื้องต้น เมื่อจนท.กู้ภัยสูงเม่นสูง 2 นายไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเกิดอาการพะว้าพะวัง เนื่องจากเป็นเหตุคนคลอดลูกก่อนกำหนด เป็นหญิงสาวเจ้าของร้าน ชื่อ นางอร (ขอสงวนนามสมมุติ) อายุ 26 ปี นอนอยู่ระหว่างทางเดิน หน้าห้อง ที่ในห้องน้ำ มีนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี สามี ร่ำไห้ อุ้มลูกน้อย วัย 6 เดือนออกมา ร้องเรียกช่วยลูกผมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นดังนี้จึงขอกำลังเสริมจาก กู้ชีพ […]

ทีม DT-CMAI โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เข้ารับรางวัล Popular Vote DigiFam Awards ครั้งที่ 2

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับทีม DT-CMAI โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิค DigiFam Awards ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตอง” ในหัวข้อ Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ ปีที่ 2 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใน “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ” กรมพระศรีสวางควัฒน         วรขัตติยราชนารี โดยมีนักเรียนเข้ารับรางวัล ดังนี้ 1. นางสาวฐิติรัตน์ คำหล้า ชั้น ม.5/2 2. นางสาวกชพร ต๊ะเหมือย ชั้น ม.5/2 3. นางสาวณัฐวรา กังแก้ว ชั้น […]

ทหาร – ตำรวจ – ฝ่ายปกครอง จังหวัดตาก รวบหนุ่มจีนพนักงานบัญชีบ่อนคาสิโนฝั่งพม่า ลักลอบข้ามประเทศ รับสารภาพ เสียเงินให้กับคนนำพาขึ้นเรือ 6,000 บาท ก่อนขึ้นฝั่งไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ประจำจุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเมืองจังหวัดตาก         ( แม่สอด) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ร่วมกัน ตรวจสอบ รถยนต์โดยสาร รถบัสสีเขียว ทะเบียนเชียงใหม่ วิ่งจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปลายทาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบ พบ นายอาเฝือ (ขอสงวนนามสกุล) สัญชาติจีน อายุ 32 ปี ที่อยุ่ หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งใช้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ชุมชนบนพื้นที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า) ไม่ได้ขออนุญาต ออกนอกพื้นที่ จึงควบคุมตัว ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด จากการสอบถามนายอาเฝือ ทราบว่าตนเองเป็นพนักงานบัญชีที่บ่อนคาสิโนในฝั่งเมียนมา […]

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน โอกาสนี้ นางรัตติกรณ์ สุขดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันนี้ (11 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดย ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ร่วมกับ สมาขิกวุฒิสภา (ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ) กำหนดจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ประกอบพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข […]

1 1,857 1,858 1,859 1,860 1,861 1,913