ทัพผู้ประกอบการนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน

ทัพผู้ประกอบการนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานภายใต้กระทรวง อว. ในงาน FTI EXPO 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการฯ นำตัวแทนผู้ประกอบการนำผลผลิตนวัตกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน FTI EXPO 2022: Shaping Future Industries for Stronger Thailand โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพและบทบาทของอุทยานฯ สะท้อนความพร้อมด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง อว. ในการส่งเสริมด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสร้างความตระหนักถึงกลไกการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมช่วยเหลือและผลักดันผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทย เร่งขีดความสามารถ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มนี้

งานนี้ STeP นำผลผลิตนวัตกรรมในกลุ่มการเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แกงผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปลีกล้วยผสมขิงแห้งชงดื่ม ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกไฟเบอร์จากน้ำตาลอ้อยอาหารแห่งอนาคต สาหร่ายทอดสไตล์เกาหลี ตรา GIM BUGAK และวัสดุปลูกอินทรีย์คุณภาพสูง (Premium Organic Growing Media) พร้อมนำเสนอกลไกการให้บริการจากโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ซึ่งบริหารจัดการโดยอุทยานฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
สำหรับงานดังกล่าวผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ของทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น