กรมการจัดหางาน รับคนงานไทย ไปซาอุฯ 1,415 อัตรา

18 ส.ค. 65 กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบีย จำนวน 1,415 อัตรา

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีสุขภาพแข็งแรง อัตราค่าจ้าง มีดังนี้

1.พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท

2.พนักงานบ้านพักสุนัข 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท

3.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,300 ริยาล หรือประมาณ 22,071 บาท

4.พยาบาลทั่วไป 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,500 ริยาล หรือประมาณ 33,586 บาท

5.ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา 300 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ริยาล หรือประมาณ 23,990 บาท

6.พนักงานทำความสะอาดเพศหญิง 1,000 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,550 ริยาล หรือประมาณ 14,873 บาท

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 – 23 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ทางเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ร่วมแสดงความคิดเห็น