วิกฤต(ขยะ) ซ้อน วิกฤต(โควิด)

จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตแบบใหม่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกวัน อีกทั้งยังมีการสั่งฟู้ดเดลิเวอรรี่สูงขึ้น แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง แต่ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้มีปริมาณขยะทั้งหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอร์รี่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น