นร.ดอยเต่าฯ คว้ารอง 2 แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รับรางวัลรองชนะเลิศ ขอเสียงปรบมือและแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กชายศักดาเทพ สอนตา เด็กหญิงศิริวิมล ชุ่มกาศ เด็กหญิงวิรัลพัชร คำอักษร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

โดยมี ครูประภาศรี ปาลี ครูสุชาดา หาญป่า และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นครูที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว : ครูประภาศรี ปาลี

ร่วมแสดงความคิดเห็น