ประเมินผลการพัฒนางาน

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน ณ ห้องประชุม โรมแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น