ส่องเลขธูปบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณวัดวังโป่ง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ทางวัดวังโป่ง อ.ร้องกวาง จ แพร่ โดยการนำของพระอธิการปุณญพัฒน์ริพัฒน์ธนโกศล เจ้าอาวาสวัดวังโป่งขออนุโมทนาบุญกับคุณสนธยา เจ้าของบริษัท เค แอนด์ เค พาราวุู๊ด จ.พิษณุโลกและผู้จัดการบริษัททุกๆท่านที่ได้เป็นเจ้าภาพมอบท้าวเวสสุวรรณให้กับวัดวังโป่งและอนุโมทนาบุญกับคุณโยมประกายดาว โยมฉวีวรรณ โยมกฤษณะ ใจภัทรมงคล

ที่ได้เป็นสะพานบุญให้กับวัดวังโป่งพร้อมคณะศรัทธากำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมวัดวังโป่ง คณะศรัทธาทุกๆท่านด้วย ที่ได้ช่วยให้งานบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณและงานทำบุญกุฏิเจ้าอาวาสผ่านไปด้วยความราบรื่น สาธุ สาธุ สาธุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น