(มีคลิป) แพร่ พร้อมป้องกันน้ำหลาก

นายก ทต.ช่อแฮลุยสำรวจปริมาณน้ำตามแม่น้ำ ลำตอลในพื้นที่เตรียมรับมือน้ำหลาก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลช่อแฮ ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูน้ำป่าที่เริ่มไหลออกมา ของลำน้ำแม่ก๋อน เมื่อมีปริมาณฝนตกเยอะพอสมควร โดยคณะของนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮตรวจดูตามจุดต่างๆ อาทิ ฝาย ตอหม้อสะพาน จุดที่น้ำพัดพาเศษวัชพืช เศษกอไผ่ มาติดขวางทางน้ำไหล ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และอาจจะเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นทีทางการเกษตรของประชาชน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูน้ำหลากในช่วงต้นฤดูฝนของปีนี้จากการตรวจสอบพว่ายังเป็นปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น