รพ.สวนดอก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี

งานธนาคารเลือด รพ. มหาราชนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี

ทนพ. บรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี คุณประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คุณเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน คุณสุภาพ  บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ รวมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 120 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 33,750 ซีซี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น