กาชาดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์

กาชาดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.แม่ฟ้าหลวง

วันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอเมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ติดตามอาการป่วย การรักษา ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ ของผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. ด.ช.จะดะ ลาหู่นะ ป่วยด้วยโรคพัฒนาการล่าช้า เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 บ้านขาแหย่ง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  2. นายหล้า นามคำ ป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน เยี่ยม ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก ต.เทอดไทย อ.แม่ฟฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  3. น.ส.ชลธิชา คำหลวง ป่วยด้วยโรค ลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิด เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 319/ช หมู่ที่ 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  4. นางเอื้อย ภูไชย ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง/กระเพาะปัสสาวะรั่ว เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 314 หมู่ที่ 20 บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 2,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น