มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย

09.00 น. 28 มิ.ย. 65 นายวีระชัย ละอองศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง และนายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส เตรียมความพร้อม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านโป่งแยงแอ่งดอย และร้านท่าช้าง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น