ควันหลงยี่เป็ง อ.สารภี

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งและงานแสดงผลิตภัณฑ์ของดีตำบลไชยสถาน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคีของการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น